Психологія та успіх

Ваша команда: від колективу до згуртованої єдності – як уникнути поширених помилок та створити справжню команду

Команда – це група людей, що працюють пліч-о-пліч і виконують одну велику задачу. Члени команди розділяють усю роботу між собою і впливають один на одного чітким і послідовним чином, як шестерні і колеса в машині.

Робота в команді передбачає розподіл загального завдання на конкретні підзадачі для кожного і участь у досягненні спільної мети, а також рівну частку відповідальності за досягаються результати. Всі члени команди в більшому або меншому ступені залежать один від одного і доповнюють навички та здібності один одного. І якщо одна людина тимчасово не може зрозуміти або впоратися з проблемою, інший допомагає там, де виникає «вузьке місце» – складність.

Командоутворення в компаніях спрямоване на створення згуртованих команд і на те, щоб кожен співробітник став, насамперед, командним гравцем. Тому важливо навчити співробітників працювати в команді і розвивати загальні навички командної роботи.

Чітке усвідомлення усіма учасниками себе як членів команди

Успішне формування команди починається з аналізу ситуації, що склалася спонтанно або під впливом керівництва та адміністрації. На цьому етапі виявляється загальний психологічний клімат, роль кожного співробітника і його розуміння кінцевих цілей компанії.

Кращий спосіб уникнути марної трати часу, сил і навіть грошей – замовити командоутворення у професійній тренінгової компанії. Фахівці неупереджено вивчать ситуацію і адаптують свою систему навчання командним навичкам до умов і обставин конкретної компанії.

Основна суть такого тренінгу – командне змагання в ході якого виробляється згуртованість в команді.
Ключовим моментом є те, що учасники з однієї команди змагаються не один з одним. Такі змагання краще організовувати в тому випадку, якщо співробітники з різних відділів компанії не вступають в пряме зіткнення у своїй роботі, наприклад, відділ продажів і відділ кадрів. Це слід враховувати, так як суперництво і азарт, викликані грою, можуть бути перенесені на робочий процес, що призведе до конфліктів у структурних підрозділах компанії.

Кожен член команди повинен усвідомити, що саме від індивідуального внеску залежить загальний результат команди. Це підвищить серйозність і відповідальність окремих завдань. А це збільшує ймовірність того, що кожний максимально реалізує свої навички та здібності, докладе максимум зусиль для успіху в проекті. Велика позитивна роль елемента змагання в тому, що ніхто не хоче бути переможеним і ризикувати винагородою.

Стимули і винагороди також є важливим елементом командної роботи. При виборі слід враховувати області, в яких діяльність команди має значення. Для команд, які працюють продуктивно, фінансова винагорода залишається найкращою формою заохочення, але не варто його переоцінювати і забувати про публічне визнання зусиль і моральному задоволенні.

Будь-які зусилля роботи з командного повинні бути спрямовані на підвищення ефективності роботи як команди, так і окремих її учасників. Тільки професійно виросла команда може швидко досягти поставлених цілей, поліпшити результати і перейти на наступний рівень.
Слід розглянути способи демонстрації зростання учасників команди, такі як тести, іспити і заліки. Усвідомлення своїх досягнень і видимий прогрес дозволяють командам швидше досягати поставлених цілей.

Продуктивність команди залежить від її довговічності. Від цього значною мірою залежить ефективність і успіх команди. Це пов’язано з тим, що зрілі команди самі прагнуть до максимальної згуртованості і професіоналізму.

При побудові процесу командоутворення варто проаналізувати характеристики команди

На додаток до формальним ознакам і принципам побудови команди необхідно вимагати дотримання формату управління командою. Цей фактор безпосередньо впливає на ефективність реалізації поставлених цілей і компетентність окремих учасників. Організація керівництва залежить від ряду умов, таких як

 • галузь знань, в якій працює команда,
 • цілі, поставлені перед командою,
 • і професійні навички членів команди.

Зазвичай виділяють три основні форми управління:

 1. Командою керує лідер.
 2. Всі виконують доручені їм завдання, а прийняття ключових рішень залишається за лідером, з урахуванням думки членів команди.
 3. Рішення приймаються загальними радою команди з урахуванням думки головних спеціалістів.

Форма управління повинна бути ретельно продумана, і, можливо, варто залучити до цього процесу інших членів команди. Від правильної форми управління залежить ефективне функціонування команди на шляху до мети.

Також краще всього підходити до процесу формування команди усвідомлено. Це забезпечить злагоджену роботу команди і ефективне використання здібностей кожного учасника. Не слід забувати і про командному дусі. Це елемент, який може надати дуже благотворний вплив на будь-яку складну ситуацію, адже саме тоді знадобиться вся сила команди.

Суть формування команди полягає в тому, щоб забезпечити досягнення цілей колективно, а не зусиллями окремих співробітників. Жодна задача не повинна вирішуватися в поодинці. Кожен співробітник повинен навчитися вписуватися в колектив, враховуючи свої індивідуальні особливості.

Думка експертів

Наші тренери Микола Смирнов, Антон Федоров поділилися своїм досвідом в командній роботі:

Що таке трансформація команди і коли вона потрібна?

Трансформація команди може знадобитися в різних ситуаціях, наприклад:

 1. Коли цілі і завдання команди змінилися. Якщо команда більше не працює над тими проектами або ж завданнями, що й раніше, то можливо потрібно змінити її склад або структуру.
 2. Коли виникають конфлікти між членами команди. Якщо в команді є незгоди, це може негативно позначитися на її роботі та результативності. У такій ситуації може знадобитися зміна складу команди або проведення тренінгів з управління конфліктами.
 3. Коли з’являються нові члени команди. При додаванні нових людей в команду може знадобитися зміна її структури або динаміки.
 4. Коли потрібно поліпшити результативність команди. Якщо команда не досягає поставлених цілей або працює неефективно, то може знадобитися проведення тренінгів по покращенню комунікації, управління часом і т. д.
 5. Коли команда втомилася один від одного і вийшла на плато за результатами.

В цілому, трансформація команди може знадобитися в будь-який момент, коли виникають зміни в її роботі або навколишньому середовищу.

Як можна мотивувати команду на результат?

Можна мотивувати команду на результат, надаючи їм чіткі цілі та очікування, забезпечуючи необхідні ресурси і зворотний зв’язок, заохочуючи досягнення і беручи участь у процесі розв’язання проблем і перешкод.

У чому сенс командної роботи? Зміст командної роботи полягає в тому, щоб об’єднати зусилля і навички різних людей для досягнення загальних цілей. Командна робота дозволяє розподілити завдання, оптимізувати процеси і підвищити ефективність роботи. Вона також сприяє розвитку лідерських якостей, комунікаційних навичок і збільшення мотивації і задоволеності співробітників.

Висновок

Без лідерів співробітники ніколи не стануть монолітним ефективним «механізмом». Робота в команді потребує на початковому етапі великих витрат енергії. Групові результати завжди більш ефективні, ніж індивідуальна робота і цей позитивний ефект передається кожній людині в команді.